Forside

Arkivet dækker Hodde- og Tistrup sogne.

Hodde-Tistrup Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1954.
Arkivet er medlem af Arkivsamvirket for Varde kommune, SVA og SLA.

Vi kan findes på 1. sal på adressen
Søndergade 38, 6862 Tistrup (det tidligere plejehjem).

0114-01-04

Arkivet har læseplads til besøgende.
Alle vore arkivalier, lydbånd, videobånd, bøger og størsteparten af vores billeder er tilgængelige på arkiv.dk.
Arkivets arkivalier er omtalt under Samlinger.
Arkivet har udgivet 2 videofilm om Tistrup, Gårde og Hodde.

Se nærmere under Kontakt.
Åbningstider se under Om Arkivet