Samlinger

Oversigt over samlinger

Arkivalier
Dokumenter om virksomheder, foreninger, skoler, spejdere og personer
Avisudklip og udklipsmapper
Ejendomsoplysninger
Ejendomsvurderinger

Kirkebøger og Folketællinger

Hodde sogn (kopier) 1777-1891 og 1964-1976
Tistrup sogn (kopier) 1778-1891
Hodde sogn: Lysningsdokumenter 1923-1960
Folketællinger (kopier) Tistrup sogn 1787-1890 og 1906-1911
Folkeregister Tistrup sogn 1875-1923

Lydbånd (alle er digitaliserede)

Lydbånd om Tistrup bys historie, krise-og krigsår fortalt af lokale borger, besættelsen af Danmark.

Videofilm (alle er digitaliserede)

Bl.a. Sognefilm 1965 og 1993, THGUs teaterforestillinger, Tistruprevyer, Tistrup skole.

 Aviser og sogneblade

Tistrup avis, Tistrup Ugeblad, Stavn, Tistruplundnyt, Paraplyen, Replik, Lokal Tistrup.

 Håndbøger

Arkivet har en samling håndbøger, slægtsbøger, lokalhistorisk litteratur og
undervisningsbøger (folkeskolen) m. fl.                                                                                         Alle kan søges på arkiv.dk

Jubilæumskrifter

Tistrup mejeri, Tistrup Brugsforening m.fl.                                                                                  Alle kan søges på arkiv.dk

Billeder (De fleste af arkivets billeder er digitaliserede.)

Gårdbilleder, foreningsbilleder (f.eks. sportsbilleder), forretninger, byhuse, skolebilleder, elevbilleder, konfirmandbilleder, sogneråd og personbilleder.