Velkommen til arkivets hjemmeside.

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1954.

Arkivet er medlem af Arkivsamvirket for Varde Kommune, SVA og SLA

Arkivet har udgivet 2 videofilm om Tistrup-Gårde og Hodde.

Arkivet har læseplads til besøgende.

Arkivets arkivalier er omtalt under samlinger.

Alle vore arkivalier, lydbånd, videobånd, bøger og størsteparten af vores billeder er tilgængelige i arkiv.dk..

Vi kan findes på adressen, Søndergade 38, Tistrup (det tidligere plejehjem).

Se nærmere under Kontakt.

Åbningstider se Om arkivet

Hjemmesiden er under opbygning.